גג מלון בראון מחנה יהודה

14/09|
19:00|
גג מלון בראון מחנה יהודה

Brazil BROWN

ביצועים קלאסיים לצד פרשנויות אישיות כמו הרמוניות חדשות, שילוב כלים לא מהז'אנר ומשחקי קצב.

מידע נוסף